آیا دوست دارید همین حالا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید ؟

قبل از هرچیز دامنه خود را ثبت کنید

وقتشه حالا شروع به راه اندازی
کسب و کار خود کنید.

بعد از ثبت دامین دومین اقدامی که باید انجام دهید این است که هاست مناسب با کسب و کار خود را خریداری نمایید . ما برای شما پیشنهاد ویژه ای داریم

 • راه اندازی برند شما
 • تامین امنیت وبسایت شما
 • راه اندازی وبسایت شما
 • طراحی قالب شما

تمامی خدمات بصورت یکجا

95000 تومان / سالانه

سرویس های فعال

  • فضا
  • پهنای باند
  • پارک دامنه
  • دیتابیس
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • 100MB
  • نامحدود
  • 5
  • نامحدود
  • 50 هزار تومان
  • سفارش
  • 200MB
  • نامحدود
  • 7
  • نامحدود
  • 70 هزار تومان
  • سفارش
  • 500MB
  • نامحدود
  • 10
  • نامحدود
  • 90 هزار تومان
  • سفارش
  • 1000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 120 هزار تومان
  • سفارش
  • 2000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 180 هزار تومان
  • سفارش
  • 3000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 220 هزار تومان
  • سفارش
  • 5000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 310هزار تومان
  • سفارش
  • 7000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 410هزار تومان
  • سفارش
  • 10000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 560هزار تومان
  • سفارش
  • فضا
  • پهنای باند
  • پارک دامنه
  • دیتابیس
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • 100MB
  • نامحدود
  • 5
  • نامحدود
  • 50 هزار تومان
  • سفارش
  • 200MB
  • نامحدود
  • 7
  • نامحدود
  • 70 هزار تومان
  • سفارش
  • 500MB
  • نامحدود
  • 10
  • نامحدود
  • 90 هزار تومان
  • سفارش
  • 1000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 120 هزار تومان
  • سفارش
  • 2000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 180 هزار تومان
  • سفارش
  • 3000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 220 هزار تومان
  • سفارش
  • 5000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 310هزار تومان
  • سفارش
  • 7000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 410هزار تومان
  • سفارش
  • 10000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 560هزار تومان
  • سفارش
  • فضا
  • پهنای باند
  • پارک دامنه
  • دیتابیس
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • 100MB
  • نامحدود
  • 5
  • نامحدود
  • 75 هزار تومان
  • سفارش
  • 200MB
  • نامحدود
  • 7
  • نامحدود
  • 90هزار تومان
  • سفارش
  • 500MB
  • نامحدود
  • 10
  • نامحدود
  • 115 هزار تومان
  • سفارش
  • 1000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 150 هزار تومان
  • سفارش
  • 2000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 230هزار تومان
  • سفارش
  • 3000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 280 هزار تومان
  • سفارش
  • 5000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 360 هزار تومان
  • سفارش
  • 7000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 500 هزار تومان
  • سفارش
  • 10000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 680 هزار تومان
  • سفارش
  • فضا
  • پهنای باند
  • پارک دامنه
  • دیتابیس
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • 100MB
  • نامحدود
  • 5
  • نامحدود
  • 50 هزار تومان
  • سفارش
  • 200MB
  • نامحدود
  • 7
  • نامحدود
  • 70 هزار تومان
  • سفارش
  • 500MB
  • نامحدود
  • 10
  • نامحدود
  • 90 هزار تومان
  • سفارش
  • 1000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 120 هزار تومان
  • سفارش
  • 2000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 180 هزار تومان
  • سفارش
  • 3000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 220 هزار تومان
  • سفارش
  • 5000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 310هزار تومان
  • سفارش
  • 7000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 410هزار تومان
  • سفارش
  • 10000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 560هزار تومان
  • سفارش
  • فضا
  • پهنای باند
  • پارک دامنه
  • دیتابیس
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • 100MB
  • نامحدود
  • 5
  • نامحدود
  • 50 هزار تومان
  • سفارش
  • 200MB
  • نامحدود
  • 7
  • نامحدود
  • 70 هزار تومان
  • سفارش
  • 500MB
  • نامحدود
  • 10
  • نامحدود
  • 90 هزار تومان
  • سفارش
  • 1000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 120 هزار تومان
  • سفارش
  • 2000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 180 هزار تومان
  • سفارش
  • 3000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 220 هزار تومان
  • سفارش
  • 5000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 310هزار تومان
  • سفارش
  • 7000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 410هزار تومان
  • سفارش
  • 10000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 560هزار تومان
  • سفارش
  • فضا
  • پهنای باند
  • پارک دامنه
  • دیتابیس
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • 100MB
  • نامحدود
  • 5
  • نامحدود
  • 50 هزار تومان
  • سفارش
  • 200MB
  • نامحدود
  • 7
  • نامحدود
  • 70 هزار تومان
  • سفارش
  • 500MB
  • نامحدود
  • 10
  • نامحدود
  • 90 هزار تومان
  • سفارش
  • 1000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 120 هزار تومان
  • سفارش
  • 2000MB
  • نامحدود
  • 20
  • نامحدود
  • 180 هزار تومان
  • سفارش
  • 3000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 220 هزار تومان
  • سفارش
  • 5000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 310هزار تومان
  • سفارش
  • 7000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 410هزار تومان
  • سفارش
  • 10000MB
  • نامحدود
  • نامحدود
  • نامحدود
  • 560هزار تومان
  • سفارش
  • پردازنده
  • رم
  • فضا
  • پهنای باند
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • CPU 2 Core
  • 1GB
  • 60 GB HDD
  • نامحدود
  • 100 هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 3 Core
  • 2GB
  • 80 GB HDD
  • نامحدود
  • 180 هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 4GB
  • 100GB HDD
  • نامحدود
  • 270هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 6GB
  • 120GB HDD
  • نامحدود
  • 350هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 8GB
  • 160GB HDD
  • نامحدود
  • 450هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 16GB
  • 180GB HDD
  • نامحدود
  • 650 هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 32GB
  • 250GB HDD
  • نامحدود
  • 950 هزار تومان
  • سفارش
  • پردازنده
  • رم
  • فضا
  • پهنای باند
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • CPU 2 Core
  • 1GB
  • 60 GB HDD
  • نامحدود
  • 100 هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 3 Core
  • 2GB
  • 80 GB HDD
  • نامحدود
  • 180 هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 4GB
  • 100GB HDD
  • نامحدود
  • 270هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 6GB
  • 120GB HDD
  • نامحدود
  • 350هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 8GB
  • 160GB HDD
  • نامحدود
  • 450هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 16GB
  • 180GB HDD
  • نامحدود
  • 650 هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 32GB
  • 250GB HDD
  • نامحدود
  • 950 هزار تومان
  • سفارش
  • پردازنده
  • رم
  • فضا
  • پهنای باند
  • تومان/سالانه
  • سفارش
  • CPU 2 Core
  • 1GB
  • 60 GB HDD
  • نامحدود
  • 100 هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 3 Core
  • 2GB
  • 80 GB HDD
  • نامحدود
  • 180 هزار تومان
  • سفارش
  • CPU 4 Core
  • 4GB
  • 100GB HDD
  • نامحدود
  • 270هزار تومان
  • سفارش

امکانات هاستینگ ما

SSL امنیت اطلاعات

با ارائه سرورهای قدرتمند و ابری و استفاده از اس اس ال های رایگان بستر امنی برای شما فراهم خواهیم نمود

آپتایم 100% تضمینی

ما به صورت 100 درصد آپتایم سرورهای قدرتمند خود را در بهترین دیتاسنترهای دنیا تضمین خواهیم کرد

راندمان و سرعت بالا

با ارائه هاردهای M2 و SSD سرعت هاست ها تا حد بسیار زیادی افزایش یافته و در نتیجه کیفیت بهتری خواهید داشت

کنترل پنل

تمامی پنل های هاست ، کنترل پنل قدرتمند cPanel و Plesk آخرین ورژن می باشند که بسادگی قابل استفاده هستند.

پشتیبانی وردپرس

نصب وردپرس و قالب های شما و همچنین بسته های نصبی به صورت رایگان انجام می شود

پشتیبانی ۲۴ ســاعته

۲۴ ساعته، ۷ روز هفته، و ۳۶۵ روز سال و حتی روزهای تعطیل پشتیبان شما هستیم

بک آپ گیری منظم

بک آپ گیری روزانه و هفتگی و ماهانه از دیتای شما بر روی سرورهای مستقل

ضمانت عودت وجه

تضمین عودت ۷ روزه وجه ، بی قید و شرط جهت آسایش در خرید کاربران.

به کمک نیاز دارید ؟ ما در خدمتتون هستیم

در هر ساعت از شبانه روز اگر به کمک و پشتیبانی نیاز داشتید ما در خدمت شما هستیم . کافی است یک تیکت ارسال کنید